Autor se ve svém článku soustřeďuje na tři základní okruhy: proměny organizace, nabídku programů a výsledky české filmové distribuce. Transformaci znárodněné kinematografie, privatizaci i vznik nových subjektů na trhu považuje za základ dalšího vývoje filmových distributorů i provozovatelů kin. Filmová nabídka je potom spjata s vývojem návštěvnosti a tržeb kin. Zvláštní pozornost v celé práci věnuje českým filmům a jejich postavení na trhu. Kapitoly jsou členěny chronologicky a zaměřují se na období dvaceti let v rozmezí 1987-2006. Součástí článku je příloha s tabulkami a s přehledy.