V této práci je rozvíjen ekonometrický model, který zkoumá dopady kulturních klastrů na produktivitu anglických měst. Model využívá hodnoty zaměstnání, pracovní a institucionální. Analýza odkrývá negativní spojení mezi kulturním klasteringem a mzdami, které autoři interpretují jako důkaz kompenzační odstupňovanosti.