Článek se snaží především o rozšíření povědomí o divadelní literatuře jihovýchodní Asie, zároveň usiluje o přiblížení současného Cai Luong divadelního umění čtenářům ze západní kultury.