V roce 1993 Australia Council for the Arts zadal výzkum k získání podrobných informací o umělcích a jejich profesních životech. Projekt byl založen na katedře ekonomiky na Macquarie University pod vedením profesora Davida Throsbyho. Zkoumáno bylo 950 umělců. Kniha prezentuje výsledky výzkumu.