Článek pojednává o stavu bulharské kulturní politiky v druhé polovině 90. let, kdy docházelo k postupné proměně kultury ze sovětského typu do typu post-sovětského, tedy privatizace, uvolnění a liberalizace kulturně-politických poměrů. Co tato tranzice přináší, jakým výzvám musí bulharská kulturní politika čelit.