Idea hraničního pásma propojuje kolekci studií, jež se zabývá aktuálními výzvami spojenými s definicí a managementem kulturního dědictví. Kniha se zaměřuje na evropská a asijská území s významnou historií a sleduje vývoj klíčových pojmů od jejich zrodu během mezinárodních diskusí po konkrétní aplikaci na jednotlivých územích. Tyto oficiální manažerské strategie jsou následně vyhodnocovány na základě jejich reálného fungování a ve srovnání s iniciativami zdola, které svou činností vyplňují mezery v navržených systémech. Publikace upozorňuje na negativní dopady isolovaných a jednostranných manažerských systémů a zdůrazňuje význam integrace místních komunit do řídících procesů.