Od svého založení v roce 1981 až do poloviny devadesátých let měl televizní kanál Channel 4 hojné příjmy z reklamy, které umožnily vyrábět inovativní a náročné programy jak obsahově, tak formálně. V současnosti je ale tímto směrem slyšet kritika související s krizí kreativity v televizním průmyslu. Tento článek uvažuje, jak tato problematika může být spojena s téměř úplnou absencí možnosti prezentovat animaci v britské televizi. Bude televize, nebo jiný tržní segment, schopný v budoucnu vyplnit tyto mezery?