V následujícím seznamu jsou dle teritoriálního členění uvedeny pouze v současné době (listopad 2019) platné mezinárodní smlouvy, které tvoří mezinárodněprávní rámec pro bilaterální kulturní spolupráci. Jedná se zejména o tzv.: kulturní dohody, prováděcí dokumenty ke kulturním dohodám a další bilaterální smlouvy týkající se bezprostředně kulturní oblasti.

Platnost právní úpravy si ověřte.