Kniha se zaměřuje na vývoj aukčních domů, které se změnily v globalizované, často bezohledné, obchody s uměním, na vznik a postup práce dealerů a prostředníků obchodu, na nové „hranice“ prodávání umění na internetu, na radikální změnu profilu sběratele umění, na fenomén „značkových“ umělců a rozvoj uměleckých veletrhů. Autorka upozorňuje na negativní stránku rozvoje trhu s uměním, především na jeho nedostatečnou transparentnost.