Jakou hodnotu má obraz, hudební skladba nebo tradiční rituál? Trh může stanovit cenu v penězích pro různé kulturní jevy, ale jak moc to vypovídá o skutečné hodnotě těchto věcí? Tato kniha zkoumá napětí mezi ekonomickou a kulturní hodnotou z různých disciplinárních hledisek a nabízí mnoho nových pohledů na to, jak se určuje hodnota v současné společnosti.