Studie rozvíjí myšlenku kulturní diverzity a tolerance k odlišnosti jakožto významných faktorů ekonomického růstu.