Cílem publikace je podpora mobility kulturních subjektů a jejich vedení ve vzdělávacím procesu. Pomoci má mentoringem mířícím k profesionalizaci. Kulturní organizace zde hrají zásadní roli, mají vliv na lidské životy a v této zasazenosti jsou jejich kvalifikované schopnosti v oblastech vedení a managementu žádané jako nikdy jindy. Příručka tak kulturním subjektům pomáhá s řízením mezinárodních projektů spolupráce, výměnou profesionálů z různých kulturních prostředí a dalším odborným vývojem.