Publikace zkoumá koncept zapojení publika z různých úhlů pohledu. Skrze kulturní hodnoty, umělecký marketing, spoluvytváření a digitální technologie. Nabízí kritický přehled současné literatury na toto téma a předestírá metodologie užívané při výzkumu práce s publikem. Publikace se soustředí na performativní umění, zároveň však čerpá z ostatních oblastí.

Kniha uvádí, že zapojení publika a práce s ním stojí na vzájemné výměně hodnot, kde publikum funguje jako partner uměleckých organizací.  Tradičně byli diváci upozaďováni a zobecňováni. Do budoucna by zapojení publika mělo zajistit rovnoprávný a férový přístup k divákům.