Tato stručná online příručka je zdrojem informací o oblasti rozvoje publika. Chce tak oslovit kulturní organizace, popsat aktuální stav a vývoj této problematiky, vysvětlit její rámec a koncepty, a nabídnout základní soubor nástrojů a prostředků pro rozvoj publika a dále nabídnout svou pomoc případným zájemcům.