Získávání nových a rozličných příznivců*kyní umění zůstává zásadním problémem kulturního sektoru. Otázka kdo a proč konzumuje kulturu je klíčem k porozumění umění.

Publikace zkoumá vztah kulturní politiky a práce s publikem a nabízí přelomový pohled na praktiky práce s publikem v souvislosti s idejemi demokratického přístupu ke kultuře.

Autor tvrdí, že práce s publikem se setkala, především na poli arts managementu, se zásadním nepochopením. Čerpá ze široké škály rozhovorů s klíčovými jednotlivci z oblasti práce s publikem. Prosazuje novou koncepci práce s publikem s přihlédnutím k ideologické funkci kulturní politiky.