Studie vznikla v rámci příprav budoucího programu Creative Europe, který má nahradit stávající Kulturní program Evropské komise (2007-2013) v příštím finančním období EU (2014-20). European Expert Network on Culture byla požádána, aby vypracovala zprávu zkoumající roli budování publika. Práce předkládá relevantní tendence a příklady v různých kulturních sektorech, poskytuje doporoučení evropským institucím ohledně rozvíjení budování publika na evropské úrovni, a ukazuje mezery v existujících informacích. Studie zahrnuje 28 dílčích studií z 12 členských států, a předkládá tak rozmanitý vzorek přístupů, organizací, úrovní formalizace, zeměpisných lokalit a cílových obecenstev.