Studie byla vypracována pro Arts Council společností Indecon a jejím obsahem je nezávislé zhodnocení ekonomického vlivu umění v Irsku, se zaměřením především na otázky zaměstnanosti, ekonomických výhod umění, vlivu investování do umění na kulturní turismus, vztahu mezi uměním a kreativními průmysly, či významu umění v rámci znovuvytváření mezinárodní reputace Irska.