Publikace se zaměřuje na úlohu umění a kultury v ekonomickém systému – jak dokáže umění a kultura stimulovat státní ekonomiku. Jsou uvedeny příklady z konkrétních států včetně strategií, návodů a rad.