S odkazem na analýzu veřejné politiky, která věnuje pozornost celé řadě politických aktérů a pomocí konceptu občanské společnosti, se studie zabývá tím, proč tyto přístupy mohou pomáhat lépe prověřovat a pochopit roli kulturních pracovníků v procesu vytváření kulturní politiky.