Autorka Joanne Scheff Bernstein v této knize čtenáři pomáhá porozumět publiku performing arts, výkonu výzkumné činnosti a poskytování prvotřídní zákaznické péče. Demonstruje, že umělecké organizace mohou těžit z rozšíření významu koncepce „ceněného zákazníka“, a to tak, aby v ní zahrnuli i jednorázové návštěvníky či nákupčí. Provádí čtenáře dalekodosahovým marketingovým plánováním a pomáhá mu pochopit, jak využít internetu a mailu coby výkonných marketingových kanálů. Bernstein předkládá názorné případové studie a příklady, ilustrující její strategické principy v praxi, a to od velkých organizací k malým, ve Spojených státech, Spojeném království, Austrálii a dalších zemích.