Text se věnuje marketingu. Na kulturu, umění, kulturní dědictví a jeho součásti se dívá z tržního hlediska, považuje je za produkt, který je nabízen zákazníkovi. Uváděný marketingový pohled v žádném případě nenahrazuje ani nepopírá klasifikace, přístupy a termíny používané ve specializovaných vědních oborech kulturologie, muzeologie a knihovnictví.