Publikace si klade za cíl zmapovat působení umělní (především divadla) ve veřejném prostoru. Rozvíjí téma pouličního divadla a divadelního působení v rámci městské kultury.