IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Toto vydání zdůrazňuje cenný přínos současného umění v mimoměstských oblastech a přináší pohledy tří odborníků na udržitelné způsoby, jak zlepšit podmínky umělců zde pracujících. První částí publikace je dokument Beyond the Urban jehož autory jsou IETM, ENCC, CAE a TEH, který podrobně popisuje, jak zajistit uznání kultury mimo město na politické úrovni.