Publikace Arts and Humanities Research představuje pozadí, které nám dává možnost pochopit komplexní následky změny společnosti. Příklady zahrnují přístup ke znalostem historických zkušeností, porozumění cizím jazyků a kulturám a schopnost využít řešení spojené s designem k vyřešení společenských problémů.