Inovativní publikace prozkoumává svět členů správních rad v oblasti umění a činí tak z perspektivy kulturních a kreativních průmyslů. Užívá přitom širokou škálu výzkumných technik včetně rozhovorů s členy rad, stakeholdery, dále pozoruje chování rad a čerpá z případových studií. Díky tomu všemu kniha představuje bohatou a hlubokou analýzu z prostoru zasedacích místností. Poskytuje vhled do prostředí měnících se tlaků vyvíjených na umělecké rady, a to zejména po finanční krizi. Unikátně pak také řeší roli vášně a emocí v uměleckých radách.