Americká studie pojednávající o vlivu amerických neziskových organizací zaměřených na umění na státní ekonomiku. Studie je doplněna četnými přehledovými tabulkami. Je dostupné i shrnutí studie.