Tato zpráva prezentuje výsledky výzkumu prováděného v roce 2015 Radou pro umění (Arts Council) napříč zainteresovanými jedinci. Uskutečnilo se přes 1000 online rozhovorů a průzkumů veřejného mínění v rámci kulturního a uměleckého sektoru. Tazatelé využili přistupů z minulých let.