Kreativní média jako termín byl tradičně používán ve spojení s definicí průmyslů zabývajících se digitální a kreativní činností. Studie zahrnuje společnosti pracující v odvětví filmu, televize, interaktivního obsahu, elektronické publikace, softwaru a počítačových her. Tato publikace představuje přístup Rady pro umění (Arts Council) k vývoji a rozvoji kreativních médií.