Informace shromážděné v této publikaci pomáhají ke zlepšení povědomí o současném a potenciálním publiku umění a kultury v Anglii. Analýza přichází s třinácti různými segmenty konzumentů umění mezi anglickými dospělými.