Kenneth Foster nabízí přehled výzev spojených s uměleckým a kulturním vedením v současném světě. Vychází z prací odborníků/ic a teoretiků/ček z oblasti filozofie, biologie, ekologie a umění a navrhuje přehodnocení uspořádání, strategie a struktury založené na ekologických principech a tvůrčím procesu, jenž je umění vlastní. Nabízí tak alternativu konvenčním obchodním modelům, které v současnosti převládají zejména v západních uměleckých a kulturních organizacích. Zpochybňuje konvenční myšlení o správě a řízení umění.