Studie předkládá komplexní soubor informací týkající se uměleckého vzdělávání v třiceti evropských zemích. Podrobně se zabývá cíli uměleckého vzdělávání, způsoby jeho organizace, možnostmi mimoškolních aktivit či iniciativami pro rozvoj uměleckého vzdělávání ve školách. Studie obsahuje také informace o hodnocení žáků a vzdělávání učitelů v oblasti umění.