Jedná se o eseje psané předními komentátory městských témat, kteří se snaží o zkoumání proč a jak mohou umělci toto téma měnit a ovlivňovat. Tématu se věnuje šest případových studií demonstrujících proces v pohybu. Vyhodnocení tohoto přístupu pak ukazuje, jak se může zvyšovat hodnota místa díky zapojení umělců jako konzultantů pro rozvoj.