Zpráva byla připravena jako podkladový materiál pro tematický seminář o mobilitě umělců a sociálním zabezpečení / daním pořádaný Evropskou komisí (19. a 20. června 2014 v Bruselu) na základě pracovního plánu Rady pro kulturu, Prioritní oblast C „Dovednosti a mobilita“(2011-2014) s cílem usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů ohledně mobility umělců. Zpráva směřuje k možnosti minimalizovat překážky, se kterými se umělci potýkají během mobility a které mají následky pro rozvoj jejich profesní kariéry. Zároveň zpráva cílí na obecná témata politiky EU, včetně podpory kulturní diverzity. Mapuje překážky v oblasti sociálního zabezpečení a daní, kterým musí umělci a profesionálové v oblasti kultury čelit. Autorský kolektiv zavádí typologii zjištěných překážek, zahrnující analýzu dopadu současného legislativního a regulačních vývoje a předkládá soubor řádné správní praxe.