Studii zpracovala Judith Staines a jejím cílem je zkoumání přístupů a strategií týkajících se mezinárodní mobility umělců. Studie představuje typologii pro analýzu mezinárodních programů mobility a nabízí ukazatele pro výběr nejlepších postupů při vytváření mezinárodních programů umělecké mobility.
Tato zpráva si klade za cíl být zdrojem odkazů na programy a poskytovatele zdrojů pro mobilitu umělců po celém světě na nadnárodní, národní a regionální úrovni.