Tento článek kontextualizuje problém významu vztahu umělcovy angažovanosti v politice. Poté se autor pokouší prezentovat průzkum a informace z rozhovorů, které obdržel od zainteresovaných osob v tomto poli. Výsledky odhalují, že vliv izolace australského severovýchodu (nejenom ve smyslu geografickém) se podílí na vidění mnoha umělců sebe sama jako odtržených od politiky a umělecké a kulturní strategie.