Tato publikace Art & Science: kreativní fúze má za cíl vysvětlit teorii, která stojí za rozhraním umění a vědy, a ilustruje tuto akademickou perspektivu pomocí konkrétních příkladů, včetně projektů, institucí a festivalů. Dále se snaží posílit úlohu nové umělecko-vědecké komunity při vytváření znalostí, představivosti a praxe, jakož i v mezikulturní výměně a spolupráci. Část o zemích západního Balkánu (WBCs) zpracovává tento bod: rozšíření „třetí kultury“ na WBCs je považováno za způsob, jak usnadnit jejich integraci do EU, kde spolupráce může být mnohem větší než jen ekonomická.