Sbírka reflexí o současné situaci v umění v Británii pochází od Johna Tusy, reportéra a v současnosti i generálního manažera londýnského Barbican Centre. Je členěna do tří částí – Názory, Politika a Akce. Samotné názvy esejí přiblíží obsah snad ještě více: „Bojím se o Tonyho“, „Vozík a kůň, byl první trh nebo umění?“, „Když slyším slovo kultura, přibližuji se ke své identitě“. Jedná se o osobní, zapálené a někdy provokující texty. „Abeceda provozování uměleckého centra“ (v originále „The A-Z of Running an Arts Centre „) je zajímavým výčtem klíčových témat současného arts managementu.