Jedná se o čtvrté vydání příručky pro umělce, která řeší téma moderního podnikání v kultuře a která cílí umělce v tomto ohledu vzdělat a poskytnout jim výhodu v konkurenčním prostředí trhu s uměním. Krok za krokem jsou čtenáři představeny například následující strategie a body: budování jména a pověsti, plánování výstavy, vyřizování právních aspektů, orientace ve finančním prohlášení, oceňování uměleckého díla, příprava komplexního marketingového plánu, internet a řada dalších přístupů, jež mají upoutat pozornost zákazníků a oslovit je.