Tento článek informuje o vztahu umění a trhu v kapitalistickém státě. Rostoucí počet historiků umění a uměleckých publicistů odkazuje na procesy, díky kterým veřejný a soukromý sektor využil poválečné avantgardní umění, především abstraktní expresionismus.