Studie analyzuje specificitu produkce umění v mimoměstských oblastech a vedle řady případových studií obsahuje také konkrétní doporučení pro zlepšení podmínek umělců a umělkyň pracujících na venkově.