Art in Question je jedním z výsledků výzkumu vizuální gramotnosti provedeného Arts Council. Tento článek je upravený přepis rozhovoru mezi autorem a dvĕma přispěvateli, spisovatelem Sadie Plantem a profesorem angličtiny a dějin umění, W.J.T. Mitchellem. Plant a Mitchell začínají tím, že mluví o bodech nejistoty v jejich práci, které ji posunuly kupředu. Dále diskutují o tzv. „obrazovém obratu“, a způsobech, kterými současné umění a film pojali témata bioinženýrství a elektronické revoluce. Konverzace naznačuje, že jak technologický tak politický vývoj představují pro výtvarnému umění nové výzvy.