Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 2016 vypracoval studii proveditelnosti tzv. Art Districtu 7 v městské části Praha 7. Jejím základem bylo mapování problematiky Art Districtů na základě dostupných a popsaných skutečností a praxe ze zahraničí. Studie se zaměřila na prozkoumání fenoménu Art Districtů s ohledem na jejich funkční a organizační strukturu – v pozitivních i negativních souvislostech. Ve studii jsou uvedeny zahraniční příklady dobré praxe z měst porovnatelných s MČ Praha 7 a jejím kulturním kontextem.