Kniha předkládá první komplexní analýzu umění z hlediska politické ekonomie, a to napříč ekonomií klasickou, neoklasickou či marxistickou. Poskytuje historicko-kritický průzkum teorií pojednávajících o ekonomické výlučnosti a výjimečnosti umění, jeho komodifikaci či vazbám ke kulturnímu průmyslu.