Článek zkoumá ekonomické a kulturní přínosy umění a jeho vliv na ekonomický růst a rozvoj. Hlavním pojítkem je perspektiva systémů inovací u kreativních průmyslů. Z tohoto pohledu kreativní průmysly nepřispívají jen k přidané hodnotě a tvorbě pracovních míst, ale zejména také k vývojovým procesům, skrze které rostou ekonomické systémy. Nabízí se tak nový pohled na ekonomiku umění a rekonceptualizované kreativní průmysly, jako na součást inovačního systému ve vyvíjejícím se ekonomickém uspořádání. Nastíněny jsou také analytické a strategické implikace týkající se právě evolučního přístupu k ekonomii umění.