Rozvíjející se formy alternativních ekonomických modelů mění strukturu společnosti, vztah mezi centrem a periferií a sociální dynamiku ve struktuře města.

Umění v tomto kontextu hraje klíčovou roli. Formuje koncept komplexního občanství. Toto ekonomické, společenské a kulturní paradigma má potenciál překonat izolaci umění a kultury ve slonovinových věžích a postupně tak přeměnit městskou města.

Publikace probírá tato citlivá témata skrze perspektivu mnoha oblastí: ekonomie, sociologie, urbanismu, architektury a umění.