Kniha obsahuje dvacet rozhovorů s předními českými architekty. Tématem rozhovorů jsou nejen osobní přístupy architektů k jejich činnosti, nýbrž i obecné otázky týkající se výuky architektury, památkové péče, trvalé udržitelnosti architektury, panelákových sídlišť či digitální architektury. V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Alena Šrámková, Jaroslav Drápal, Zdeněk Zavřel, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Petr Hrůša, David Vávra, Stanislav Fiala, Viktor Koreis, Marek Štěpán, Svatopluk Sládeček, Szymon Rozwałka, Tomáš Klanc, Luka Križek, Markéta Zdebská, Pavel Nalezený, Ondrej Chybík, Michal Krištof a Dimitri Nikitin.