Slezská univerzita v Opavě vydala v r. 2009 publikaci Jiřího Siostrzonka Animace kultury s podtitulem Polské inspirace, která uvádí polský model animace kultury do současného českého kulturologického kontextu.