Výzkumným cílem této zprávy je celkové zjištění vlivu snižování dotací ze strany Ministerstva Kultury ČR (MK ČR) nestátním, neziskovým organizacím v roce 2010.