Studie byla vytvořena pro účely Koncepce účinnější podpory umění a stručně představuje vývoj v oblasti výtvarného umění v České republice v letech 1900 až 2004. V závěru jsou navrženy kroky potřebné k účinnější podpoře rozvoje výtvarného umění.