Analýza neprofesionálních uměleckých aktivit za období 1998-2004 obsahuje základní vymezení této činnosti. Reflektuje trendy sledovaného období – kvantifikaci a věkovou strukturu, organizační strukturu, územní rozložení a ekonomické zabezpečení. V závěru shrnuje slabé a silné stránky a ohrožení.